Loader

Električni automobili garancija

IZJAVA O GARANCIJI

Kod nas dobijate garanciju od 24 meseca. Zahtev za garanciju se može podneti samo sa važećom dostavnicom ili fakturom.

Garancija isključuje:

  • 1. Greške prouzrokovane oštećenjem, nepravilnim povezivanjem ili nepravilnim radom od strane kupca;
  • 2. Oštećenje usled spoljnih uticaja:
    Šteta zbog više sile, npr. munja, poplava, vatra
    Oštećenja usled curenja ili upotrebe neprikladnih baterija
    Nedostaci zbog habanja
    Oštećenje zbog nepravilnog rukovanja

Uvek ćemo nastojati da zadržimo vreme obrade žalbe ili popravke što je moguće manje. Ukoliko to nije moguće i ako se kvar u pravilu ne može ili neće ispraviti u roku od 6 sedmica, kupac može izvršiti sniženje cene, zamjenu ili konverziju (povrat kupovne cene).

Zahtev kupca za garancijom ističe u slučaju nepravilne intervencije, popravki ili pokušaja popravke kupca ili neovlašćenog trećeg lica. Dodeljivanje garancijskih zahteva je isključeno. Zamenjeni delovi postaju naše vlasništvo. Za uspešnu zamjenu ili popravke osigurana je na isti način. Međutim, pravo na garanciju u slučaju intervencije od strane kupca ili trećih lica ne prestaje ako kupac opovrgne odgovarajući eventualni zahtev prodavca da je intervencija u uređaju prouzrokovala kvar.

Izvršenje garancije:

Kod nas se garantni zahtev sprovodi potpuno nebirokratski. U slučaju kvara, možete jednostavno poslati neispravnu stavku zajedno sa otpremnicom ili fakturom na naznačenu servisnu adresu ili je predati lično. Najjednostavnija i najbrža obrada reklamacija je moguća uz formular za potraživanje na našoj veb stranici office@elektricni-automobili.rs. U vezi sa proizvodom, odmah ćete dobiti odgovarajuću servisnu adresu. Ovakav pristup smanjuje vreme isporuke i rukovanja u korist korisnika.

Kvar se zatim ispravlja besplatno i što je pre moguće.

U slučaju isporuke pošiljke poštom ili drugim kurirskim uslugama, korisnik mora sam snositi troškove prevoza.

Nakon otklanjanja kvara, klijenti će biti pismeno obavešteni putem e-maila, a ako je zahtev valjan prema gore navedenim kriterijima, neće biti naplaćena naknada za obradu.